خرید و دانلود<تحقیق انگیزه پیشرفت>

تحقیق انگیزه پیشرفت,مبانی نظری انگیزه پیشرفت,ادبیات نظری انگیزه پیشرفت,پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت,مقاله انگیزه پیشرفت,پایان نامه انگیزه پیشرفت تحقیق انگیزه پیشرفت بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تحقیق انگیزه پیشرفت.قابل مشاهده می باشد

توضیحات :دانلود تحقیق با موضوع انگیزه پیشرفت،
در قالب doc و در 17 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:در قرن جدید با پیشرفت سطح رفاه بشر، شاید دیگر مسائلی مانند نیازهای زیستی نتواند محرک نیرومندی برای به جریان انداختن زندگی بشر باشد و حالتی از پوچی و بیهودگی در حال گسترش است. بنابراین اگر بتوانیم افراد جامعه را به سوی زندگی ای بهتر سوق دهیم، یعنی این نگرش که باید در تمام مراحل زندگی هدفی برای پیشرفت خود داشته باشیم و در واقع انگیزه پیشرفت ایجاد کنیم، مي‌توانیم بسیاری از مشکلات روانی را کاهش دهیم. این مسئله در روانشناسی مثبت نگر حتی به عنوان یک روش درمانی مورد توجه قرار گرفته است. بگونه ای که به فرد مي‌آموزند که در هر موقعیتی حتی وقایع ناگوار زندگی به دنبال فرصت‌های ایجاد شده باشد، نه این که در جریان افکار منفی خودکار خود گرفتار شود. در روانشناسی مثبت نگر، پیشرفت هدف نیست بلکه منظور اصلی ایجاد هدف در زندگی است (کورِی، ساتویندر و ادواردو ، 2010). البته این که فرد خود را گرفتار ملاک‌هاي رقابتی اجتماعی کند کار درستی نیست، پیشرفت باید با توجه به ملاک‌هاي فردی و برای تامین نیاز به شکوفایی فرد باشد و فرد باید بیاموزد که بیشتر بر مبنای انگیزه‌هاي درونی خود رفتار کند تا در صورت عدم موفقیت از مسیر پیش رفت باز نماند (کوهن، فریدریکسون، برون و کان وی ، 2009).
در مورد انگیزه پیشرفت تعریف‌هاي مختلفی ارائه شده است بنا به تعریف ویلدر (1989) این انگیزه عبارت است از میل و اشتیاق یا تلاش و کوششی که افراد برای رسیدن به هدفی یا تسلط بر امور، افراد یا اندیشه‌ها و دستیابی به یک معیار متعالی از خود نشان مي‌دهند. بر اساس تعریفی دیگر، انگیزه پیشرفت سائقی برای پیشی گرفتن از دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه به ملاک‌هاي مشخص و تلاش جهت کسب موفقیت است (روبینز ، 1993). همچنین، گیج و برلانیر (1992) انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در زمینه فعالیت خاص تعریف کرده اند. بسیاری از محققین عقیده دارند که انگیزه پیشرفت یکی از صفات شخصیتی نسبتا پایدار است که منشا بسیاری از رفتارهاست. افراد از نظر داشتن انگیزه پیشرفت با هم متفاوتند. برخی دارای انگیزه پیشرفت بالا هستند و برای به دست آوردن موفقیت و دستیابی به هدف‌هاي خود تلاش مي‌کنند و برخی دیگر انگیزه پیشرفت پایینی دارند (اتکینسون، 1966).
2-2-2- انواع انگیزه پیشرفت
تقسیم بندی هدف گرا : انگیزه¬های پیشرفت به دو دسته اصلی، انگیزه¬های عملکردی و انگیزه¬های تبحری ، تقسیم شده‌اند. در ارتباط با انگیزه¬های عملکردی شخص می¬خواهد شایستگی خود را به دیگران نشان دهد یا آن را بهبود بخشد (مومرستیگ و همکاران، 2011). افراد در انگیزه¬های عملکردی معمولاً شایستگی خود را بر اساس یک معیار ارزیابی می¬کنند. افراد دارای انگیزه¬های عملکردی روی این موضوع تمرکز دارند که توانایی¬ها و مهارت¬های خود را در مقایسه با دیگران نشان دهند. پیشرفت بر اساس انگیزه¬ عملکردی به معنی بهتر عمل کردن نسبت به دیگران است. افراد دارای انگیزه¬های تبحری معمولاً شایستگی خود را بر اساس توانایی شخصی ارزیابی می¬کنند و توجه خود را بر پرورش دادن شایستگی و تسلط یافتن بر تکلیف متمرکز می¬کنند. پیشرفت بر اساس انگیزه¬های تبحری به معنی ترقی کردن است (کاپلان و مائهر ، 2007).
پژوهشگران معتقدند تفاوت قائل شدن بین انگیزه¬های تبحری و عملکردی بسیار مهم است. انگیزه¬های تبحری، در موقعیت‌های پیشرفت (به عنوان مثال، در مدرسه، کار و ورزش)، با شیوه¬های تفکر ، احساس و رفتار مثبت و سازنده در ارتباط است، در حالی که انگیزه¬های عملکردی، در موقعیت‌های پیشرفت، با شیوه¬های تفکر، احساس و رفتار نسبتاً منفی و بی¬حاصل ارتباط دارد و فرد ممکن است برای ارتقای مرتبطه خود به فکر پایین آوردن دیگران باشد. از طرف دیگری، انگیزه‌هاي تبحری بر اساس رقابت نیست اما مشکل این است که ممکن است فرد را از معیارهای جامعه جدا کند. به طور مثال فرد آنقدر در امور هنری پیش رود که به سایر جنبه‌هاي زندگی توجهی نداشته باشد و در ساده ترین کارهای خود درمانده باشد (زایگلر، شموکل، اگلوف و بوهر ، 2010).
و . . .

فهرست مطالب:مقدمهانواع انگیزه پیشرفتنظریه‌هاي انگیزش پیشرفتالگوی هدف¬گرایی دویک در انگیزه پیشرفت در یادگیریدیدگاه نظریه مثبت نگرپیشایندهای انگیزه پیشرفتپیامدهای انگیزه پیشرفتپژوهش‌هاي صورت گرفته در داخل و خارج کشوررفرنس درون متنی داردمنابع و مآخذ