خرید و دانلود<تحقیق هوش هیجانی وخود آگاهی>

تحقیق هوش هیجانی وخود آگاهی,مبانی نظری هوش هیجانی وخود آگاهی,پیشینه تحقیق هوش هیجانی وخود آگاهی,جزوه هوش هیجانی وخود آگاهی,مقاله هوش هیجانی وخود آگاهی,پهوش هیجانی وخود آگاهی (پایان نامه) تحقیق هوش هیجانی وخود آگاهی بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تحقیق هوش هیجانی وخود آگاهی.قابل مشاهده می باشد

توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع هوش هیجانی وخود آگاهی ،در قالب doc و در 44 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:اصطلاح هوش هيجاني در سال (1995) توسط دانيل گلمن 1 مطرح شد و بحث هاي بسياري را بر انگيخت هوش هيجاني 2 با توانايي درك خود و ديگران يعني شناخت هرچه بيشتر احساسات ،‌عواطف خويش و ارتباط و سازگاري فرد با مردم و محيط كه پيوند دارد .
پژوهشگران با ارزيابي مفاهيمي چون مهارتهاي اجتماعي . توانايي هاي بين فردي ، رشد رواني و وقوف فرد بر هيجانهاي خويش و توان كنترل آن هيجان ها توصيف و تبين هوش هيجاني غير شناختي پرداخته اند .
بار – آن هوش هيجان ( هوش غير شناختي ، را عامل مهمي در شكوفايي توانايي هاي افراد براي كسب موفقيت در زندگي تلقي مي كند آن را با سلامت عاطفي و در مجموع با سلامت رواني مرتبط مي داند
باز آن را براي اولين بار در سال 1980 هوش بهر هيجاني را مطرح كرد و در همان سالبه تدوين پرسشنامه هوش هيجاني پرداخت به اعتقاد بار آن هوش شناختي تنها شاخص عمده براي پيش بيني موفقيت افراد نسيت ، زيرا بيشاري از افراد با هوش شناختي بالايي دارند ولي آن طور كه بايد در زندگي موفق نيستند .
و . . .

فهرست مطالب:تاريخچة هوش هيجاني
تعريف و پيشينه هوش هيجاني
هوش هيجان و مؤلفه هاي آن
خود آگاهي
شعور اجتماعي
خود انگيزي
مهارتهاي اجتماعي
اساس فرهنگي هوش هيجاني
تفاوت با هوش هيجاني
زمينه هاي بحث هوش هيجاني
كالبد شكافي يك تسخير هيجاني
سيستم ارتباط عصبي
متخصص حافظه هيجاني
و . . .
رفرنس درون متنی داردمنابع دارد