خرید و دانلود<تحقیق حساسيت کانتراست با افزایش سن>

تحقیق حساسيت کانتراست با افزایش سن,مبانی نظری حساسيت کانتراست با افزایش سن,ادبیات نظری حساسيت کانتراست با افزایش سن,پیشینه تحقیق حساسيت کانتراست با افزایش سن,مقاله حساسيت کانتراست با افزایش سن,جزوه حساسيت کانتراست با افزایش سن تحقیق حساسيت کانتراست با افزایش سن بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تحقیق حساسيت کانتراست با افزایش سن.قابل مشاهده می باشد

توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع حساسيت کانتراست با افزایش سن،
در قالب doc و در 12 صفحه، قابل ویرایش. (منابع دارد)


بخشی از متن :. بررسي متون: سابقه علمي اين مطالعه به شرح ذیل می باشد :
1) طبق تحقیقات Christine Wright و همکارش در سال 1985 که در مورد تأثیر سن روی عملکرد حساسیت کانتراست فضایی انجام شد، کاهش حساسیت کانتراست باافزایش سن درمحرکین بافرکانس فضایی بالامشاهده گردید. این کاهش در حساسیت کانتراست به علت کوچک شدن اندازه مردمک و در نتیجه کم شدن روشنایی رتین شرح داده شد. نتیجه این تحقیقات نشان دهنده کاهش آشکار دید با افزایش سن است که با چارت های دید استاندارد قابل مشاهده نمی باشد،که لزوم استفاده از تستهای حساسیت کانتراست را برجسته تر می نماید. (94)
2) در سال 1985 تحقیقی توسط Ross & Clarke در مورد تأثیر سن بر روی عملکرد حساسیت کانتراست به صورت تک چشمی و دو چشمی انجام شد که در این تحقیق حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی در فرکانس های فضایی مختلف اندازه گیری شد که نتیجه این تحقیق وجود اختلاف آشکار در عملکرد حساسیت کانتراست بین دو گروه سنی 30-20 سال وگروه افراد مسن با دامنه سنی 87-50 سال را در همه فرکانس های فضایی بین 25/19 -4/0 نشان داد.
هم چنین در رده سنی 87-50 سال کاهش حساسیت کانتراست همراه افزایش سن در فرکانس های فضایی متوسط و بالا مشاهده شد. در صورتی که ارتباطی بین کاهش حساسیت کانتراست با افزایش سن در فرکانس های فضایی پایین تر دیده نشد. (96)
3) این مقاله تحت عنوان مقادیر نرمال تست حساسیت کانتراست پلی رابسون می باشد که توسط Laitinen, Mantyjarvi در سال 2001 انجام شده است. هدف این کار تحقیقاتی یافتن مقادیر نرمال برای تست حساسیت کانتراست پلی رابسون در گروه های سنی مختف بوده است. نتایج در گروه های سنی 9-6 سال ، 19-10 سال ، 29 – 20 ، 39-30 ، 49-40 ، 59-50 ، و 60 به بالا طبقه بندی شده است. این تست در دو فاصله یک تا سه متری ابتدا تک چشمی و سپس دو چشمی اندازه گیری شده وتفاوت آماری معنی داری در حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف در فاصله 1 متری و چشم چپ مشاهده شد.
مقدار نرمال تک چشمی در گروه سنی 60 سال 65/1 و در گروه های سنی 29-20 و 39- 30 ، 84/1بدست آمد و دو چشمی مقدار 73/1 در گروه سنی 40 و 99/1 در گروه سنی 30 سال. نتیجه این تحقیق نشان دهنده این است که تست حساسیت کانتراست پلی رابسون تستی سریع و قابل اطمینان برای معاینات کلینیکی می باشد و مقادیر نرمال آن در بررسی بیماران کاتاراکتی و آنهایی که جراحی رفرکتیو دارند کمک شایانی می کند. (64)
و . . .